Kogu elu katuse alla

HUT valmistab laia valikut puidust kergehitisi, et saaksite just teile vajalikud esemed ja toimingud katuse alla/vajaliku katuse peakohale – me toodame valmisdetailidest grillikodasid ja aiamaju, kioskeid ja kodukontoreid, vagunelamuid ja varjualuseid, ning saunasid ja moodulmaju.

HUTi tooted

HUTi toodetud kvaliteetsete kergehitiste valmisosi on lihtne instruktsiooni järgi tervikuks kokku panna, selles aitab teid üksikasjalik kasutusjuhend. Kui ühendate kruvide abil erinevate elementide raamid, tekib vastupidav raamkonstruktsioon, mis aitab teie tulevasel aiamajal või abihoonel kindlalt ja kaua püsti püsida. Ehitiste uksed ja aknad on enamasti juba seinadetailidesse kinnitatud, komplekti kuuluvad ka kõik vajalikud kinnitusvahendid.

HUTi toodete eelised

Areng
Täiendame pidevalt HUTi tooteportfelli, et pakkuda turul masstoodangu kõrval kõrgeklassilisi, omanäolisi ja hea funktsionaalsusega väikemaju.

Kvaliteet
Kõik toodetavad ehitised kavandame 3D-tehnoloogiat kasutades, mis tagab meile vajaliku täpsuse.
Kiirus
Ühe ehitise valmimiseks kulub meil keskmiselt vaid 2–3 nädalat.

Klientide tagasiside

Projekt "Laoplatside renoveerimine"

HUT Eesti OÜ on saanud "Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2020" raames toetust 2020. aastal ettevõtluse meede 2, alameede "Väiketootmisettevõtete arendamine" 2.2 kaudu projektile "Laoplatside renoveerimine".

Projekti eesmärk ja tulemused:

Projekti eesmärk on efektiivistada tootmistegevust ja vähendada tegevuskulusid - lühendada materjalide, valmistoodangu käitlemiseks kuluvat aega, hoida ära masinate, tehnika liigset kulumist ja rikkeid, parandada ettevõtte territooriumi väljanägemist, kaasajastada, parandada töötajate töötingimusi ning tagada seeläbi ettevõtte edasine jätkusuutlik areng ja konkurentsivõime.

Projekt "Tootmishoone katuse renoveerimine ja vahelagede soojustamine"

HUT Eesti OÜ on "Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2020" raames saanud toetust 2019. aastal ettevõtluse meede 2, alameede 2.2 "Väiketootmisettevõtete arendamine" kaudu 3-etapilisele projektile "Tootmishoone katuse renoveerimine ja vahelagede soojustamine".

Projekti eesmärk ja tulemused:

Tootmishoone katuse uuendamisega ja vahelagede soojustamisega tagatakse hoone pikem eluiga ja vastupidavus ilmastikutingimustele, vähendatakse oluliselt küttekulusid kütteperioodil, luuakse vajalikud eeldused uue küttesüsteemi väljaehitamiseks järgnevatel perioodidel, parandatakse hoone üldist väljanägemist, töötajate töötingimusi ja tootmismaterjalide hoiutingimusi, mille tulemusel viiakse kogu tootmishoonete kompleks kaasaegsetele nõuetele vastavaks.

Projekti number: 2014-2020.15.03.22-0599

Projekti nimi: Hut Eesti OÜ tootearendus

Projekti lühikokkuvõte: Ettevõtte strateegilise arenguprogrammi I etapi elluviimine - uute toodete arendamine, turule tutvustamine, protsesside arendamine.

Projekti algus ja lõpp: 01.08.2022 - 31.08.2023

Projekti eesmärk ja tulemused: Ettevõtte käibe ja lisandväärtuse kasvatamine ja uute toodete väljaarendamine ning turule toomine.

Toetuse suurus: 103040,01 €

Telli HUT hinnakiri omale mugavalt postkasti.

Newsletter Form ET
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram